Ontwerp van de woningen

17-05-2022

Overige berichten
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, is het ontwerp van de acht rijwoningen en zes levensloopbestendige woningen met de gemeente besproken en aan welstand voorgelegd.

We zijn verheugd te kunnen melden dat men akkoord is met het ontwerp. Hieronder treft u enkele 3D-impressies aan van het ontwerp van de woningen. Let op, het betreft een conceptversie, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De ontwerpen zullen vervolgens technisch verder uitgewerkt gaan worden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de constructieberekeningen en de bouwbesluittoetsing. Vervolgens zullen de nodige tekeningen, details en rapportages opgesteld gaan worden voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Dit zal de nodige tijd in beslag nemen. Vervolgens zullen we de verkoopstukken voorbereiden, zodat we de woningen in verkoop kunnen brengen.