Procedure wijzigen bestemmingsplan

31-03-2022

Overige berichten
De bestemmingsplanwijziging is inmiddels voorbereid en is deze maand in procedure gegaan. Dit ontwerpbestemmingsplan kan zes weken lang ingezien worden. Wij hopen dat het bestemmingsplan rond de zomer ‘onherroepelijk’ zal zijn, zodat vanaf dat moment de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen aangevraagd kan worden.