Procedure wijzigen bestemmingsplan

17-05-2022

Overige berichten

De bestemmingsplanwijziging heeft 6 weken ter inzage gelegen. Helaas zijn er door omwonenden zienswijzen ingediend. Dit betekent dat de gemeente hiervoor een zienswijzenota op zal gaan stellen, waarin ingegaan wordt op de ingediende zienswijzen. Hierdoor loopt het project wat vertraging op.

Zodra de gemeente deze beantwoording gereed heeft, zal e.e.a. voorbereid worden voor besluitvorming in de Raad. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen hieromtrent.